Зробити домашньою|Додати в обране
 

 
Антонінська бібліотека » ІСТОРІЯ АНТОНІНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

на правах реклами

ІСТОРІЯ АНТОНІНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ


Бібліотека культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їхнє опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їхнє зберігання і обслуговує читачів.
Як свідчать архівні дані, палацова книгозбірня закладена біля 1868 року стараннями Марії Потоцької, яка походила з Славути, звідкіля потрапила як посаг. Біля 1914 року вона нараховувала 20000 книг і ділилась на кілька відділів. Опріч того існувала особиста бібліотека Юзефа Потоцького ретельно збережена у кількох шафах його кабіна* ту, а також книгозбірня власниці дому і так звана «бібліотека палацова», що розміщалась на пересувних шафах і столах. Основний же відділ налічував 15000 книг і містився у двох залах. Таких бібліографічних видань збергалось 1500 томів. Антонінська книгозбірня на той час, була однією з найбільших приватних зібрань такого типу у Польщі.
Після громадянської війни трудящі тяглись до знань, до грамоти. Значну роботу по ліквідації неписьменності розгорнули сільбуд і


Панаскж Л.В. - богато зробила для становлення бібліотечної справи в селищі

хата-читальня. На початку Великої Вітчизняної війни трудящих обслуговували: бібліотека, в якій 1940 році налічувалось понад 15000 книг, та з 1936 року почалося демонстрування звукових кінофільмів. Однак в липні 1941 року в Антонінах зявились органи окупаційних властей, школа, клуб, бібліотека припинили свою роботу.
Після закінчення війни поступово налагоджувалося життя селища. Незабаром почали працювати: клуб, бібліотека, лікарня.
Бібліотека на той час знаходилась в одній із історико-архітектур-них споруд, так званому графському будинку, де зараз знаходиться магазин «Рось». Працював у ній Шевчук Мусій Семенович. Книжковий фонд її складав 300 книг. У1953 році книжковий фонд бібліотеки становить 10000 примірників книг, обслуговувалоя 685 читачів. За 10років книжковий фонд зростає в два рази і в 1963 році становить 25800 примірників і обслужено 1500 читачів.
У грудні 1956 року Антоніни переведено до розряду селищ місько-:о типу. Великих успіхів в розвитку досягають і села району. Саме на ці роки припадає час відкриття масових сільських бібліотек.
У 1947 році штат Антонінської районної бібліотеки складав три 'ворчі одиниці:
Зав. бібліотекою Семенюк А.І., бібліотекарі Поршков Т.Ф. та Кубинська. Зав. бібліотеками не надовго затримувались на цій посаді, аж поки в 1954 році не зайняла це місце Фещук-Бабич Антоніна Ко-нонівна (нині покійна). Багато сил, хисту, любові, віддала вона бібліотечній справі. Атноніна Кононівна була ініціатвною, чуйною до колег, вміло й наполегливо виконувала господарські справи районної бібліотеки. А також організовувала зустрічі читачів на масових заходах. Тут завжди було затишно, охайно, взимку було тепло.
Бібліотека вміло організовувала методичну роботу в сільських бібліотеках. Після 1963 р. Бабич А.К. працювала завідувачем абонементу. Її спілкування з читачами були прикладом для колег.
В січні 1963 року в звязку з ліквідацією Антонінського району головна книгозбірня переведена з рангу районної в ранг селищної, а потім міської Красилівського району.
В цей час на посаду завідуючого бібліотекою приходить колишній партійний працівник, згодом зав. Антонінським відділом культури, ветеран війни і праці Яцюк І.Л. Бібліотека в час його керівництва продовжує пропаганду знань, стає справжнім ідеологічним осередком, місцем цікавих зустрічей молоді і людей похилого віку.
Робітник і працівник сільського господарства, учитель і домогосподарка, юнаки та дівчата,- ось це читацьке коло, що визначає повсякденну роботу бібліотеки та її завідуючого, читачів приваблює до бібліотеки великий вибір необхідної літератури і затишок цікавого спілкування. Бібліотека постійно активізовувала роботу з окремими групами читачів, вивчаючи перед цим їх інтереси.
Так в 1986 році в бібліотеці створено клуб втеранів війни назва «Ветеран». Головне завдання клубу, через книгу, спогади ветеранів, солдатські трикутники — розповісти сьгоднішньому поколінню про дні опалені війною, про людей які наближали День Перемоги, полег-
лих на полях битв, про тих, яким випала доля лишитися в живих, щоб передати пережите слідуючому поколінню. Бібліотекою проводиться велика робота по доведенню книжковою інформації до робітничих колективів. З цією метою були влаштовані пересувні бібліотечки: в лікарні, на цегельному заводі, які значно віддалені від бібліотеки, тісний зв’язок мала бібліотека з школою.
У 80-х роках штат бібліотеки складався із трьох працівників: Яцюк І.Л.,-зав. бібліотекою, Танчук О.А.-старший бібліотекар,
Нікітюк Н. В. -бібліотекар. Більше 30-ти років свого життя віддала бібліотечній справі Танчук О.А. - спеціаліст середньої ланки, ерудований бібліотекар абонементу, читального залу, методист. Загальний стаж бібліотечної роботи становить 34 роки.
Нікітюк Ніна Василівна - невідємний член колективу біблотеки з 1979р. працюючи на абонементі біля ЗО років достатньо вивчила запити читачів на книгу і допомагає задовільнити їх.
В 1990 році Яцюк І.Л. іде на заслужений відпочинок передаючи бібліотеку, яка мала на той час звання «бібліотека відмінної роботи», молодому спецалісту з 12-ти річним стажем бібліотечної роботи Па-насюк Л.В. Невеликий колектив спціалістів бібліотечної справи продовжує працювати над пропагандою книги використовуючи традційні та впроваджуючи нові форми бібліотечні роботи.
Створено новий клуб за інтересами «Сучасник», в рамках якого проводяться вечори, зустрічі, літературні вікторини,
літературно — музичні калейдоскопи: «Україно, всі ми твої діти», «І там, де звучить рідна мова, живе український народ».
На сьгоднішній день Антонінська бібліотека для дорослих налічує понад 24000 примірників книг та періодичних видань.
Обслуговує понад 1500 читачів. Видається за рік 26000 примірників літератури.
Велика, клопітка робота проведена Нікітюк Н.В. по створенню в бібліотеці альбома «Історія селища». Не один рік напруженої праці прикладає вона для розшуку, придбання, упорядкування матеріалів про рідне селище.
Працівники бібліотеки Панасюк Л.В. та Нікітюк Н.В приймають активну участь у підготовці та проведенні масових заходів,
які проводяться в селищі до Дня Перемоги, Дня незалежності України, Новорічне дійство «Антонінський край»,
Дні скорботи жертв голодомору 1932 - 1933 рр.
Бібліотека і надалі продовжує працювати над пропагандою книги, обслуговує читачів, являється культурно-просвітницьким центром селища.

  

Л. В. ПАНАСЮК
(смт Антоніни Красилівського р-ну Хмельницької обл.)